Polimery

Chlorowane polietyleny (CPE) – modyfikacja m.in. PVC
Kauczuki butadienowo-akrylonitrylowe (NBR) – modyfikacja PVC
Kauczuki Etylenowo-Propynelowe (EPM) i Etylenowo-Propylenowo-Dienowe (EPDM) – modyfikacja PE/PP
Kauczuki butadienowo-styrenowe (SBR) – modyfikacja tworzyw styrenowych

Osoba kontaktowa

Tomasz Kurczewski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 603 447 088
Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390

Kauczuki termoplastyczne TPE-S: SBS, SIS, SEBS, SBBS

Osoba kontaktowa

Krystyna Popławska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 607 307 338
Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Kopolimery etylenowo-octanowinylowe (EVA)
Kopolimery etylenu i akrylanu butylu (EBA)
Kopolimery etylenu z n-oktenem – elastomery poliolefinowe

Osoba kontaktowa

Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390

Dyspersje polimerowe

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Niskoamoniakalny LA, wysokoamoniakalny HA, prewulkanizowany PV

Osoba kontaktowa

Lidia Zasępa
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 12
Kom.: +48 603 446 042
Renata Malinowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 37
Kom.: +48 792 083 934

Żywice

Osoba kontaktowa

Krystyna Popławska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 607 307 338
Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Balsamiczna, niekrystalizująca, dysproporcjonowana, spolimeryzowana

Osoba kontaktowa

Krystyna Popławska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 607 307 338
Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Trójetyloglikolowe, Glicerynowe, Pentaerytrytowe, modyfikowane fenolami

Osoba kontaktowa

Krystyna Popławska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 607 307 338
Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

C5, C9, C5/C9

Osoba kontaktowa

Krystyna Popławska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 607 307 338
Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Osoba kontaktowa

Krystyna Popławska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 607 307 338
Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Osoba kontaktowa

Krystyna Popławska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 607 307 338
Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Osoba kontaktowa

Krystyna Popławska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 607 307 338
Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Napełniacze

Sadze techniczne: N-220, N-330, N-550, N-772, N-990 i inne
Sadze antystatyczne i przewodzące
Sadze do wyrobów z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością

Osoba kontaktowa

Magdalena Szumirska-Cichoń
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 33
Kom.: +48 603 626 196

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Uwodniony
Kalcynowany

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Mikronizowany
Powlekany
Granulowany
Dodatkowo rozdzielany
Strącany / PCC

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Hydrofilowa
Hydrofobowa

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Włókna

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Barwienie

Żelazowe
Przewodzące

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Do systemów wodnych
Uniwersalne

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Magdalena Szumirska-Cichoń
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 33
Kom.: +48 603 626 196

Pozostałe

Dyspergatory
Zwilżacze
Odpieniacze
Modyfikatory reologii
Modyfikatory płynięcia
Modyfikatory rozlewności i poślizgu

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

TMQ, 6PPD, IPPD, BHT, ODPA, MBI MMBI, 1010, 1076 i wiele innych.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 32
Kom.: +48 609 250 536
Krystyna Popławska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 607 307 338

Osoba kontaktowa

Anna Kazek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 609 801 548
Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Stabilizatory
Antyutleniacze w postaci dyspersji wodnej i w proszku
Środki przeciwpienne
Środki zapobiegające tworzeniu się błony (dewebbing agents)
Środki zwiększające lepkość lateksów
Środki zwiększające kleistość konfekcyjną lateksów
Środki zmniejszające kleistość wyrobów z lateksów
Peptyzatory
Środki zapobiegające rozwojowi bakterii

Osoba kontaktowa

Lidia Zasępa
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 12
Kom.: +48 603 446 042
Krzysztof Kustosz
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 19
Kom.: +48 601 148 527

ADC, TSH, OBSH

Osoba kontaktowa

Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390
Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 32
Kom.: +48 609 250 536

Wodorotlenki glinu i magnezu
Plastyfikatory fosforanowe
Chloroparafina
Trójtlenek antymonu
Boran Cynku
Inne

Osoba kontaktowa

Tomasz Kurczewski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 603 447 088

Osoba kontaktowa

Magdalena Szumirska-Cichoń
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 33
Kom.: +48 603 626 196

Osoba kontaktowa

Dorota Szczęsny
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 39
Kom.: +48 601 664 995

Osoba kontaktowa

Tomasz Kurczewski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 603 447 088
Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390

Modyfikatory płynięcia
Modyfikatory udarności

Osoba kontaktowa

Tomasz Kurczewski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 603 447 088

Antyutleniacze fenolowe – 1010, 1076 i inne
Antyutleniacze fosforynowe
Antyutleniacze tioeterowe

Osoba kontaktowa

Krystyna Popławska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 607 307 338
Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Osoba kontaktowa

Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390