Polimery

Chlorowane polietyleny (CPE) – modyfikacja m.in. PVC
Kauczuki butadienowo-akrylonitrylowe (NBR) – modyfikacja PVC
Kauczuki Etylenowo-Propynelowe (EPM) i Etylenowo-Propylenowo-Dienowe (EPDM) – modyfikacja PE/PP
Kauczuki butadienowo-styrenowe (SBR) – modyfikacja tworzyw styrenowych

Osoba kontaktowa

Kauczuki termoplastyczne TPE-S: SBS, SIS, SEBS, SBBS

Osoba kontaktowa

Kopolimery etylenowo-octanowinylowe (EVA)
Kopolimery etylenu i akrylanu butylu (EBA)
Kopolimery etylenu z n-oktenem – elastomery poliolefinowe

Osoba kontaktowa

Dyspersje polimerowe

Żywice

Balsamiczna, niekrystalizująca, dysproporcjonowana, spolimeryzowana

Osoba kontaktowa

Trójetyloglikolowe, Glicerynowe, Pentaerytrytowe, modyfikowane fenolami

Osoba kontaktowa

C5, C9, C5/C9

Osoba kontaktowa

Napełniacze

Sadze techniczne: N-220, N-330, N-550, N-772, N-990 i inne
Sadze antystatyczne i przewodzące
Sadze do wyrobów z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością

Osoba kontaktowa

Uwodniony
Kalcynowany

Osoba kontaktowa

Mikronizowany
Powlekany
Granulowany
Dodatkowo rozdzielany
Strącany / PCC

Osoba kontaktowa

Hydrofilowa
Hydrofobowa

Osoba kontaktowa

Włókna

Barwienie

Żelazowe
Przewodzące

Osoba kontaktowa

Do systemów wodnych
Uniwersalne

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Pozostałe

Dyspergatory
Zwilżacze
Odpieniacze
Modyfikatory reologii
Modyfikatory płynięcia
Modyfikatory rozlewności i poślizgu

Osoba kontaktowa

TMQ, 6PPD, IPPD, BHT, ODPA, MBI MMBI, 1010, 1076 i wiele innych.

Osoba kontaktowa

Stabilizatory
Antyutleniacze w postaci dyspersji wodnej i w proszku
Środki przeciwpienne
Środki zapobiegające tworzeniu się błony (dewebbing agents)
Środki zwiększające lepkość lateksów
Środki zwiększające kleistość konfekcyjną lateksów
Środki zmniejszające kleistość wyrobów z lateksów
Peptyzatory
Środki zapobiegające rozwojowi bakterii

Osoba kontaktowa

ADC, TSH, OBSH

Osoba kontaktowa

Wodorotlenki glinu i magnezu
Plastyfikatory fosforanowe
Chloroparafina
Trójtlenek antymonu
Boran Cynku
Inne

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Modyfikatory płynięcia
Modyfikatory udarności

Osoba kontaktowa

Antyutleniacze fenolowe – 1010, 1076 i inne
Antyutleniacze fosforynowe
Antyutleniacze tioeterowe

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa