Polimery

Modyfikowane siarką (tiuramowe); merkaptanami; ksantogenianami

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

TSR 5, TSR 10, TSR 20, L, CV 50, CV 60, 10CV, RSS 1, RSS 3, SMR GP, Skim Block, off grades

Osoba kontaktowa

TCP 1, TCP 1X, TCP 2

Osoba kontaktowa

Żywice naturalne i syntetyczne

Alifatyczne C5, aromatyczne C9, alifatyczne modyfikowane aromatami C5/C9, uwodornione C5/DCPD/C9, styrenowo-indenowe, modyfikowane fenolami

Osoba kontaktowa

Balsamiczna, niekrystalizująca, dysproporcjonowana, spolimeryzowana

Osoba kontaktowa

Glicerynowe, pentaerytrytowe, glikolu trietylenowego, modyfikowane fenolami

Osoba kontaktowa

Termoreaktywne, sieciujące, terpenowo-fenolowe

Osoba kontaktowa

Węglowodorowych, terpenowo-fenolowych, kwasów żywicznych, estrów kalafonii

Osoba kontaktowa

Dyspersje polimerowe

Niskoamoniakalny LA, wysokoamoniakalny HA, prewulkanizowany PV

Osoba kontaktowa

Środki przeciwstarzeniowe

„1010” CAS #: 6683-19-8, „368” CAS #: 31570-04-4

Osoba kontaktowa

TMQ, 6PPD, IPPD, CDPA, ODPA (oktamina)

Osoba kontaktowa

Plastyfikatory/Woski

Wypełniacze

Osoba kontaktowa

Mikronizowana, powlekana, granulowana, strącana

Osoba kontaktowa

Dodatki/Środki pomocnicze

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Wodorotlenki glinu i magnezu, plastyfikatory fosforanowe, chloroparafina, trójtlenek antymonu, boran cynku, inne

Osoba kontaktowa