Kauczuki naturalne

TSR 10, TSR 20, L, CV 50, CV 60, RSS 1, RSS 3, Skim Block, off grades

Osoba kontaktowa

TCP 1, TCP 1X, TCP 2

Osoba kontaktowa

 • niskoamoniakalny LA,
 • wysokoamoniakalny HA,
 • prewulkanizowany PV

Kauczuki syntetyczne

Jeden z najbardziej popularnych kauczuków syntetycznych wykorzystywanych w przemyśle gumowym. Ze względu na bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz łatwą przetwarzalność ponad 70% całej światowej produkcji kauczuku SBR znalazło zastosowanie przy wytwarzaniu opon samochodowych, ciężarowych i autobusów.

Z kauczuków SBR wykonuje się również wiele artykułów technicznych, do których można zaliczyć taśmy przenośnikowe, paski klinowe, podeszwy, izolacje przewodów elektrycznych, wężę, wałki, opakowania gumowe mające kontakt z żywnością i farmaceutykami.

W swojej ofercie posiadamy kauczuki SBR:

 • emulsyjne – nieolejowane (1500, 1502), olejowane oraz wysokostyrenowe,
 • rozpuszczalnikowe.

Osoba kontaktowa

Sadze

Napełniacze jasne

 • Mikronizowana
 • Powlekana
 • Granulowana
 • Strącana

Osoba kontaktowa

Plastyfikatory, zmiękczacze

Żywice

 • Balsamiczna
 • Niekrystalizująca
 • Dysproporcjonowana
 • Spolimeryzowana

Osoba kontaktowa

 • Trójetyloglikolowe
 • Glicerynowe
 • Pentaerytrytowe
 • Modyfikowane fenolami

Osoba kontaktowa

Sieciowanie polimerów

CBS, DCBS, MBT, MBTS, TMTD, MBS, ETU, ZEPC, ZDBC, ZDEC, DPG, TBBS, TBzTD, PVI etc.

Osoba kontaktowa

 • Tlenki cynku
 • Stearyna

Osoba kontaktowa

TRIM, TAC, EDMA, Pozostałe grupy

Osoba kontaktowa

Środki przeciwstarzeniowe

TMQ, 6PPD, IPPD, BHT, ODPA, MBI, MMBI, inne

Produkty plamiące i nieplamiące

Osoba kontaktowa

Środki pomocnicze

 • Lubrikanty – środki poprawiające płynięcie materiałów polimerowych
 • Homogenizatory
 • Środki poprawiającę dyspersję napełniaczy
 • Środki zwiększające/zmniejszające kleistość konfekcyjną

Osoba kontaktowa

 • Środki antyadhezyjne do form wulkanizacyjnych
 • Emulsje silikonowe
 • Środki antyadhezyjne do niezwulkanizowanych mieszanek gumowych
 • Środki ułatwiające zdejmowanie z rdzeni węźy profilowanych (mandrel release)
 • Emulsje ułatwiające montaż detali w profilach

Osoba kontaktowa

Pozostałe grupy

 • Stabilizatory
 • Antyutleniacze w postaci dyspersji wodnej i w proszku
 • Środki przeciwpienne
 • Środki zapobiegające tworzeniu się błony (dewebbing agents)
 • Środki zwiększające lepkość lateksów
 • Środki zwiększające kleistość konfekcyjną lateksów
 • Środki zmniejszające kleistość wyrobów z lateksów syntetycznych
 • Peptyzatory
 • Środki zapobiegające rozwojowi bakterii

Osoba kontaktowa

 • Wodorotlenki glinu i magnezu
 • Plastyfikatory fosforanowe
 • Chloroparafina
 • Trójtlenek antymonu
 • Boran cynku
 • Inne

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

 • Masterbacze barwników organicznych i nieorganicznych
 • Pigmenty organiczne i nieorganiczne – proszki