Epoil WH110
Epoil WH413
EpoilWH315
Epoil WH115
Epoil WH417
Epoil WH417LV
Epoil WH417M
Epoil WH120LV
Epoil WH120HV
Epoil WH420HV
Epoil WH420LV
Epoil WH426
Epoil GE10
Epoil GE11
Epoil GS14
Epoil GSB10
Epoil HL
Epoil S17A
Epoil XG201

Osoba kontaktowa

Epoil PN14
Epoil PN192

Osoba kontaktowa

Ionol CP
BHT Technical Flakes
Ionol 75
Ionol 99
Ionol 103
Ionol 135
Ionol K65
Ionol K72
Ionol K78
Ionol K98
Ionol BF200
Ionol BF350
Ionol BF1000

Osoba kontaktowa

Polibuteny o różnych masach cząsteczkowych
Kauczuki EPDM
Code L46

Osoba kontaktowa

Epoil SP321
Epoil SP916LX
Epoil SP6010
Epoil SP7012

Osoba kontaktowa

Inhibitory korozji i dezaktywatory metali (CI)
Dodatki przeciwzatarciowe (AW)
Dodatki obniżające temperaturę krzepnięcia

Osoba kontaktowa