Polimery i ich dyspersje wodne

Osoba kontaktowa

Środki pomocnicze (do systemów wodnych i rozpuszczalnikowych)

Wypełniacze mineralne

Uwodniony
Kalcynowany

Osoba kontaktowa

Mikronizowany
Powlekany
Granulowany
Dodatkowo rozdzielany
Strącany / PCC

Osoba kontaktowa

Hydrofilowa
Hydrofobowa

Osoba kontaktowa

Pigmenty

Pasty pigmentowe

Żywice

Trójetyloglikolowe
Glicerynowe
Pentaerytrytowe
Modyfikowane Fenolami

Osoba kontaktowa

C5, C9, C5/C9, uwodornione, bezbarwne

Osoba kontaktowa

Włókna

Inne