Rubber.pl

Wzięliśmy udział w jubileuszowym X Kongresie Przemysłu Gumy i Kauczuków, który odbył się w Warszawie i był okazją spotkania osób reprezentujących szeroko pojęty świat gumowy. Mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń oraz wysłuchania 10 interesujących prezentacji dotyczących surowców, maszyn, urządzeń i prowadzonych firm. Gratulujemy organizatorom jubileuszu i życzymy podobnych sukcesów w przyszłości.